JAcomp s.c. systemy informatyczne - Usługi informatyczne opole,obsługa mMedica NFZ

Uwaga: Do uzywania zawansowanych opcji tej strony musisz miec jave.

Promocje arrow Usługi NFZ arrow Migracja
Migracja Drukuj Email

 

Migracja - przejście z rozliczeń do NFZ za pomocą Pakietu Świadczeniodawcy na jeden z systemów otwartych np. takich jak mMedica lub KS-PPS. Wiąże się to z procesem przeniesienia aktualnej bazy danych z PŚ do nowego oprogramowania, jest to proces wieloetapowy, który NFZ zaleca wykonywać przy udziale autoryzowanych partnerów wybranego oprogramowania. Nasza firma jako autoryzowany i certyfikowany partner obu producentów najbardziej popularnych programów jest jednym z nich.

 

  • Przypominamy uszkodzenie bazy danych podczas migracji nie zwalnia z obowiązku rozliczenia się z NFZ!!! Koszty związane z odzyskiwaniem uszkodzonej bazy są wielokrotnie wyższe od wykonania migracji poprzez autoryzowany serwis! 

 

Niezbędne kroki do rozpoczęcia migracji z naszym udziałem:

  • przygotowanie dyskietki otrzymanej wraz z płytą instalacyjną PŚ
  • przygotowanie oświadczenia oraz upoważnienia do NFZ o pobranie kluczy instalacyjnych do systemu otwarte oraz niezbędnych danych do konfiguracji nowego oprogramowani
  • wygenerowanie kluczy migracyjnych w portalu świadczeniodawcy
  • udostępnienie aktualnie używanego programu PŚ wraz z jego bazą

 

Po otrzymaniu wszystkich wyżej wymienionych rzeczy, przystępujemy do generacji klucza licencyjnego na wybrane oprogramowanie. Po otrzymaniu licencji przeprowadzamy wszystkie niezbędne testy związane z migracją i przekazujemy ich wyniki naszemu klientowi. Po akceptacji wyników z przeniesienia danych następuje prawdziwa migracja na komputerach klienta.

 

Ceny migracji uzależnione są od złożoności prac które nasza firma musi wykonać do poprawnej migracji, wielkości placówki co wiąże się z rozmiarem bazy oraz czynnościami uzupełnianymi ręcznie jeśli migracja nie może zostać wykonania w 100% poprawnie. Klient zawsze może zrezygnować z migracji po otrzymaniu wyników testów, jeśli nie będą zadowalające.